Produkter

Hygiejne Hans tilbyder:

  • Abonnementsordning, der dækker 1 års kontrol med hygiejnen i stalden incl. 2 besøg, vandprøvekontrol, rengøringstest, desinfektionstest, rapport, rådgivning omkring brug af sæbe og desinfektionsmidler - alt sammen til fast årlig pris

  • Udarbejdelse af saneringsplan for stalde - uanset hvilket dyrehold du har

  • Erfa-møder i f.eks. Erfa-grupper, kvæg-grupper, svine-grupper, i forbindelse med faglige arrangementer etc.